Naboer kranglet om grensene – har ulike meninger og påstander