Naboer har klaget på vraktomt i flere år – nå lover kommunen å ta tak i saken

Fortsatt står 15 bilvrak på eiendommen ved Kallak i Marker. Miljørådgiver Amalie Klette forsikrer at kommunen jobber med saken.