Naboer fortviler over kyllinglukt fra ny butikk. Utbygger: – Slik er det

Først fryktet naboene bråk fra viften, nå reagerer de på lukt fra butikken.