Fylkeskommunene og de 42 kommuner som ble hardest rammet av smitteverntiltak under pandemien får nå til sammen 75 millioner kroner til ekstra støtte og oppfølging av barn og unge.

Indre Østfold kommune får 896.792 kroner som skal gå til arbeid for å følge opp elever som har tapt faglig og sosial læring, melder Kunnskapsdepartementet.

– Noen steder ble hardere rammet av pandemien enn andre. Disse stedene får nå ekstra støtte til å følge opp de barna og elevene som fikk de strengeste smitteverntiltakene, og som det gikk mest utover. Dette er i tråd med anbefalingene fra koronakommisjonen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Marker og Skiptvet kommuner fikk ikke pandemipenger fra regjeringen. Forslaget ble først tatt opp i juni da revidert nasjonalbudsjett skulle vedtas, men det er først nå det er bestemt hvem som skal få noe av kaken som er på hele 75 millioner kroner.

I Indre Østfold har skolene blitt sterkt påvirket av koronatiltak, og rapporter har vist at pandemien har ført til mer ensomhet, mangel på faglig og sosialt fellesskap og dårligere psykisk helse blant barn og unge. Det er skolene med de strengeste smitteverntiltakene som har blitt hardest rammet.

– Pandemien har bidratt til å forsterke eksisterende forskjeller i skolen, og de sårbare elevene ble rammet hardest. Samtidig vet vi at ulike elever trenger ulike tiltak. Derfor er det viktig at kommunene lytter til dem som er tettest på og ser behovene lokalt, og bruker sitt handlingsrom til å finne gode løsninger og tiltak, sier Brenna.

Assisterende seksjonsleder for skolene i Indre Østfold, Nicolai Aas, er fornøyd med at elevene nå får igjen etter pandemien.

– Pengene skal knyttes opp mot oppfølging av barn og unge med særskilte behov og styrke opplæringen rundt denne elevgruppen, forteller Aas til Smaalenenes Avis.