Nå koster det mer å ikke møte til timen

Fra 1. januar økte gebyret for å ikke møte til avtalt poliklinisk time på sykehuset fra 702 kroner til 1053 kroner.