– Det er på bakgrunn av anbefalinger fra nasjonale myndigheter at vi har avviklet teststasjonen. Det er ikke samme kravet om testing mer – det anses nå som en vanlig sykdom, sier Kristian Devold hos Indre Østfold kommune.

– Vi var oppe i 20 ansatte på det meste, men så har det blitt rolig nedtrappet de siste månedene. De siste ukene har vi ligget på 20-30 tester i uken, og det er ikke veldig mye.

Så hva gjør du nå, hvis du mistenker korona? Kommunen skriver på sine nettsider:

«Nå skal du behandle korona som en helt vanlig sykdom. Videre testing for korona vil være ved klinisk indikasjon hos lege.

Det vil si at det er lege som avgjør om det er nødvendig å ta en test i forbindelse med konsultasjon på samme måte som andre luftveisprøver, som for eksempel ved influensa.

Hvis du likevel vil teste deg med selvtest og får påvist korona, trenger du ikke melde fra om dette til kommunen.

Vi har fortsatt selvtester tilgjengelig dersom du ønsker å teste deg. Selvtester får du utlevert på et av våre innbyggertorg.»

Som en sikkerhet beholde kommunen beredskap til å kunne teste en prosent av befolkningen i uken.