Skoleproblemene kommer som en gavepakke de griper med begge hender, med håp om at befolkningen har glemt brutte løfter i inneværende periode. De har ikke glemt, og avslører enhver avledningsmanøver. I tillegg er det for sent å forsøke å innynde seg etter å ha foreslått fjerning av 100 parkeringsplasser i Askim sentrum.

Skoleproblematikken:

Selvfølgelig, skoleproblemene må løses, men de må løses på den beste og mest logiske måten.

Folkets stemme mener dette er den beste løsningen i Spydeberg:

Hovin skole utbedres til bruk for 1-4 klasse. Dette vil koste ca 100 millioner.

For elevene i 5-7 klasse, bygges en ny mindre skole i området nær Spydeberg Ungdomsskole.

Dette må prosjekteres, og det er derfor vanskelig å kunne foreslå kostnaden for dette bygget. I tillegg må skolen ved Knapstad renoveres og påbygges.

Det samme gjelder skolen i Tomter.

I tillegg til dette har vi alle brutte skoleløfter fra inneværende periode.

Dette gjelder bl.a. grendeskolene, Mysen ungdomsskole og ikke minst Mortenstua.

Sistnevnte skole skulle vært ferdig for nesten tre år siden.

Denne skolen, for en av de svakeste gruppene i kommunen, må dermed prioriteres først hvis det skal være noe troverdighet igjen hos politkerne.

Det nytter ikke å vente til etter valget.

Fjerning av parkeringsplasser:

Det skal fjernes 100 parkeringsplasser i Askim sentrum, noe som det hevdes vil redusere biltrafikken i sentrum med 500 bilturer pr dag.

Dette gjelder K2-området, ved Askim stasjon.

Det reduseres fra 300 plasser til 200 plasser som nå skal ligge under ny bebyggelse.

180 av disse plassene er øremerket pendlere, men kan brukes av andre når disse ikke benyttes av pendlerne. Dette vil si at det da er 20 plasser igjen til vanlig parkering på dagtid.

Massiv ny blokkbebyggelse i sentrum, vil resultere i stor manko på parkeringsplasser.

Antallet parkeringsplasser som skal etableres under de nye blokkene relateres til leilighetens størrelse.

Av de med leiligheter under 60 kvadrat, vil bare 2 av 10 få plass til bilen sin.

Er leiligheten over 60 kvadrat , vil bare 7 av 10 få parkeringsplass. Det er direkte naivt å tro at de som flytter inn i nye leiligheter ikke trenger bil.

Det vil bli det sanne kaos.

Dette regnet Senterpartiets leder i plan- og bygningsutvalget i møtet 01.03.2023 med at de ganske sikkert kan løse ved å dressere folk inn i fremtiden. Dette vil skape et fint samfunn.

Askim vil bli en grønn by som det vil bli trivelig å gå i.

Dette er nøyaktig gjengitt.

Parkeringsplassene under de nybygde blokkene vil kreve at det monteres kontakter for ladning av elbiler. Er det i det hele tatt tenkt på at det å lade elbiler kan medføre stor risiko, og at slukning av en brennende elbil er tilnærmet umulig?

Vi føler med de som eventuelt flytter inn i disse leilighetene, og ser frem til å følge med på dressuren av Askims innbyggere.