Moss Avis: Nyttårsaften er årets viktigste festkveld for mange, men er det barn til stede bør man begrense alkoholinntaket.

Nå viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av alkovettorganisasjonen Av-og-til at 47 prosent i Viken mener at det drikkes for mye rundt barna på årets siste kveld.

Kaski ber særlig foreldre være varsomme:

– Ha et bevisst forhold til hvor grensa går, og når kvelden slutter å være hyggelig for barna. Når barn blir spurt svarer de fleste at null, ett eller maks to glass alkohol er greit.

Fram til nyttårsaften kan du kjøpe fyrverkeri: – Det gått mye småtteri hittil

Kan bli en vond kveld for de minste

Nyttårsaften er unntakstilstand i mange familier.

Barna får være oppe lenger og de får med seg mer av festen, understreker Kaski.:

– Nyttårsaften kan i seg selv oppleves som litt skummel for de minste. Det er raketter, smell og kan oppleves litt kaotisk. Hvis de voksne i tillegg skåler og skråler og oppfører seg annerledes, kan det bli en vond kveld for barna, advarer Kaski.

Farlig kombinasjon

Kaski peker på flere årsaker til å være ekstra bevisst på alkoholinntaket på nyttårsaften:

– Nyttårsaften er en dag med større fare for at skader kan skje. Rakettoppskyting kombinert med alkohol kan fort bli en farlig kombinasjon, som kan gi varige skader både hos barn og voksne, avslutter hun.

Synes du at det drikkes for mye alkohol på nyttårsaften med barn til stede?

Total

Viken

Antall intervju

2673

546

Ja

50 %

47 %

Nei

24 %

26 %

Vet ikke

26 %

27 %

Ikke svart

0 %

0 %

Sum

100 %

100 %

* Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Av-og-til i perioden januar-mars 2022.

Nå øker kapasiteten: – Dette er utrolig bra for både pasienter og medarbeidere