Gå til sidens hovedinnhold

Mysenbadet – hva koster egentlig herligheten?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

14. november 2017 besluttet Fellesnemnda for Indre Østfold kommune å støtte etablering av to bassenger i Mysen, et 25 meter svømmebasseng og et 12,5 meter basseng med heve- og senkebunn som skulle koste kommunen 76,3 millioner kroner netto.

Mye vann har rent i havet etter at Fellesnemnda fattet sitt vedtak: Forutsetninger for tildeling av spillemidler er endret etter at en gikk ned til et basseng. Skattedirektoratet har endret (i praksis innskjerpet) sin fortolkning av momskompensasjon for investering og drift av svømmeanlegg. Tomtevalget krever innløsning av tre eiendommer i Mysen sentrum. Det har snart gått to år siden budsjettet for svømmeanlegget ble utarbeidet og fremlagt, og en viss prisstigning må forventes.

Ingen av disse forholdene medfører økte inntekter, alternativt reduserte kostnader. Det er snarere grunn til å anta at de samlede nettokostnadene for innbyggerne i Indre Østfold kommune blir vesentlig høyere enn til nå antatt.

Dessuten er det vel i dag bred enighet om at alt man ved kommunesammenslåingen skulle tjene i form av statlige gulrøtter, ikke lenger er noe gullgruve, men snarere motsatt. Kostnadene er langt høyere enn tilskuddene.

I tillegg er Østfoldbadet det siste drøye året utvidet for nærmere to hundre millioner kroner inkludert moms, og er i allerede i dag, og enda mer når hele anlegget i løpet av høsten står ferdig, landets desidert flotteste anlegg. Helt enkelt et praktanlegg som nyttes av og kommer befolkningen lokalt og regionalt til gode. Anlegget nyttes også til skolesvømming for elevene i både Askim og Eidsberg, et opplegg som gir elevene et svært godt tilbud, og Østfoldbadet en sikker og betalt aktivitet som er med på å skape grunnlaget for at badet år etter år kan legge fram regnskap med overskudd.

Før løpet med etablering av basseng i Mysen føres altfor langt, ønsker jeg noen forhold avklart:

· Hva blir de samlede nettokostnadene for etablering av svømmebasseng i Mysen etter endringene i statlige tilskudd i forbindelse med kommunesammenslåingen, tildelingskriteriene for spillemidler, tomtekostnader, beregning av momskompensasjon og oppdaterte kostnadsoverslag?

· Kan skolesvømming ved Østfoldbadet utvides slik at flest mulig av elevene i Indre Østfold kommune kan nytte Østfoldbadet i sin skolesvømming?

De første spørsmålene bør administrasjonen kunne svare på. Det andre bør Østfoldbadet kunne svare på.

Jeg, og jeg håper ikke jeg er alene om en slik tankegang, vil unngå å «stupe inn i» en situasjon hvor innføring av generell eiendomsskatt, er et av de første vedtakene kommunestyret i Indre Østfold kommune må fatte. Risikoen er overhengende. Og hvis Østfoldbadet kan gi tilfredsstillende svømmetilbud til alle elever i den nye kommunen, ja, så må det finnes andre idrettslige aktiviteter å bruke allerede innkrevde avgifter på enn å etablere nytt svømmebasseng i Mysen.

Kommentarer til denne saken