Jørn stortrives på HV-øvelse på Høytorp – selv om han ikke så meldingen fra Forsvaret med det samme

Jørn Gulbrandsen (42) er lærer og så ikke meldingen fra forsvaret med det samme. Derfor var han ikke på Høytorp fort før halvannen time senere.