Mysen: – De betaler ikke leie

Her bor de: De fire studentene fra Polen som vi har snakket med, har bodd i denne gymsalen i drøye tre uker.

Her bor de: De fire studentene fra Polen som vi har snakket med, har bodd i denne gymsalen i drøye tre uker.

Artikkelen er over 4 år gammel

I denne gymsalen sier polske jordbærplukkere at de betaler 200 kroner natta for å bo. Arbeidsgiver sier de tar feil.

DEL

EIDSBERG: 85 sesongarbeidere fra Polen er innkvartert på Tenor skole på Slitu i Indre Østfold. De arbeider på Dagfinn Mysens jordbæråkre.

De sier at de betaler 200 kroner per døgn for å bo i gymsalen. Dagfinn Mysen oppga tallet 200 på telefon til Smaalenenes Avis tirsdag ettermiddag.Torsdag, etter at Smaalenenes Avis hadde skrevet om saken, sa hans far, Arild Mysen, at de hadde senket tallet til 150.

– Det er ikke riktig slik det fremkommer i avisen. For det første har vi finregnet og kommet frem til at den rette summen er 150 kroner, ikke 200. For det andre er ikke dette noe de ansatte blir trukket i lønn, sier Arild Mysen.

Når denne finregningen ble gjort, vil han ikke svare på.

– Vi plusser på dette beløpet, og så trekker vi det fra igjen med en gang. Det er for å vise dem hva ting koster, sier Arild Mysen.

– De 150 kronene per døgn er kostnadene for å leie lokaler fra kommunen, brødmat, vaktmester 24 timer i døgnet, renhold, innleie av buss for transport til og fra overnattingsstedet og hygieneartikler, sier Mysen.

Blant dem er fire polakker som onsdag satte seg på flyet hjem. Etter tre uker i full jobb satt de igjen med om lag 6.000 norske kroner hver.

– 40 kvinner deler fem dusjer, og vi sover i en gymsal. All maten vi får er brød, sier de fire polske studentene fra byen Podkarpacie.

To av dem er 21 år, en 19 og en 23. De ønsker ikke å stå frem med navn, fordi de er bekymret for at uttalelser til avisen skal få følger for dem i hjemlandet.

Måtte hjem til Polen

Tirsdag valgte åtte av plukkerne å gå hjem fra jordbæråkeren, angivelig fordi det ikke var flere bær å plukke. Da møtte arbeidsgiveren opp på skolen.

– Han sa at vi fikk sparken med øyeblikkelig virkning, og at vi skulle bli sendt hjem til Polen, forteller fire av plukkerne til Smaalenenes Avis.

Ifølge en av jordbærplukkerne, en kvinne på 21 år, skal Mysen også først ha ønsket å trekke kostnaden for flybillettene fra lønningene, men dette kravet skal ha blitt frafalt.

Ikke som forventet: Studentene hadde ikke sett for seg sommeren i Norge slik som dette.

Ikke som forventet: Studentene hadde ikke sett for seg sommeren i Norge slik som dette.

– Det er bra at dere skriver om dette, for slik skal det ikke være, mener 21-åringen.

Alle fire sier de allerede hadde bestilt og betalt bussbillett hjem til Polen.

Jordbærplukkerne hadde ingen fast timelønn, men ble betalt etter hvor mye de plukket.

– Vi fikk betalt 46 kroner per kasse vi plukket, uansett om det tok oss en halv time eller to timer, hevder studentene.

Jordbærplukkerne opplyser å ha meldt forholdet til Arbeidstilsynet.

Ulike versjoner

Jordbærbonde og arbeidsgiver Dagfinn Mysen har en litt annen versjon å fortelle enn de fire jordbærplukkerne.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det som er opplyst. Åtte ansatte ble meddelt skriftlig oppsigelse i går, med begrunnelse i arbeidstakers egne forhold. De ønsket selv å dra hjem umiddelbart i stedet for å jobbe ut oppsigelsestiden. Vi bekostet flybilletten. Samtlige jobbet på akkordlønn, som ligger godt over minstelønn. Vi har løpende dialog med Arbeidstilsynet. Utover dette har jeg ingen kommentarer, sier Mysen til Smaalenenes Avis.

LO: Ingen rett til hjemsending

Å gi noen sparken på dagen eller å sende dem til hjemlandet er ikke lov, sier Ulf Lervik i Østfold LO.

Distriktssekretæren uttaler seg på generelt grunnlag.

– En arbeidskontrakt som ikke har nedskrevet oppsigelsestid, pauser, arbeidstider eller overtidstillegg er mangelfull. Det høres ut som flere lovbrudd, og arbeidstilsynet bør nok ta tak her, sier Lervik.

Dersom man ikke har spesifisert oppsigelsestid, gjelder standarden: En måned.

– Å gi noen sparken på dagen er ikke lov, da må det i så fall være en rettslig dom inne i bildet, konstaterer han, og legger til at det selvfølgelig også gjelder midlertidige ansettelser: Uavhengig av hvor de er ifra.

– Inngår man en annen oppsigelsestid, så må det fremgå av arbeidskontrakten, fastslår han.

– Og nei, selv om man henter arbeidskraft fra utlandet, har man ingen rett til å bestemme hvor lenge de skal befinne seg i landet, konkluderer han, og henviser til LOs fellesforbund for landbrukets regler.

– I jordbruks- og gartneribransjen har man en minstelønnsbestemmelse. Så selv om man jobber utelukkende på akkord, så må summen overgå denne timelønnen, sier Stig Hansen i Fellesforbundet. Denne satsen er mellom 111,15-116,15 kroner for sesongarbeid.

– For å omgå dette, tar mange høy husleie, og så videre. Slik blir lønnen gjerne nede på 40 kroner i timen, sier han.

Uttaler seg ikke uten tilsyn

– Vi kan ikke uttale oss om saker uten å ha vært på tilsyn der, sier Tommy Pedersen i Arbeidstilsynet.

Pedersen er tilsynsleder for Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus.

Han kan ikke uttale seg om saker uten at Arbeidstilsynet har vært på tilsyn, men henviser til sentralbordets informasjonstelefon.

– Er det noen krav til innkvartering for sesongarbeidere?

– Ja, innkvartering er regulert i paragraf 4.4 i Arbeidsmiljøloven. Det skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt, svarer rådgiver Lena Bordevik.

Noe mer konkret er ikke utdypet i den loven.

– Om arbeidsdagen er lengre enn åtte timer, så har man som arbeidstaker krav på 30 minutters pause. Dette skal stå i arbeidskontrakten, ellers så gjelder minimumskravet, sier Bordevik.

Også oppsigelsestid må være nevnt i arbeidskontrakten, om det ikke er særlig avtalt gjelder standarden på én måned, ifølge arbeidstilsynet.

– Hvilke følger kan det få for å en arbeidsgiver å bryte arbeidsmiljøloven?

– Dersom det foreligger brudd på arbeidsmiljøloven så kan det meldes inn til oss, og arbeidsgiver kan få pålegg om å rette forholdene. Blir det ikke rettet, så kan arbeidet stanses, svarer Bordevik.