(Siste)

– Motorsyklistene har ingen holdbare argumenter for å si at rekkverk av vaier er verre enn andre rekkverk. Vaier er klart bedre når det gjelder antall døde. 5,7 prosent av dem som kolliderer med slike rekkverk, mister livet. I kollisjon med andre typer rekkverk omkommer mellom 13 og 15 prosent, foreller trafikksikkerhetsforsker Rune Elvik ved Transportøkonomisk Institutt til Aftenposten.

Han erkjenner imidlertid at det er flere alvorlig skadde i møtet med rekkverk av vaier. Veivesenet har varslet omkamp om midtdelere av vaier etter Samferdselsdepartementet i 2006 ga klar beskjed om at bygging av vaierrekkverk skulle opphøre etter kraftig påtrykk fra motorsykkelorganisasjoner.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) sier hun er villig til å se på sin forgjengers forbud en gang til.

– Forbudet mot bruk av vaier har stått i fem år. Forslaget fra Vegdirektoratet skal nå ut på høring, og så skal vi ta stilling til hva vi skal gjøre når høringsrunden er over, sier hun.

Fordelen med midtdeler av stålvaier er blant annet at de krever mindre plass enn andre rekkverk. Dermed kan de brukes på smalere veibaner. Kostnaden er i tillegg bare en tidel av andre løsninger. (ANB-NTB)