Monica reagerer kraftig på forslaget om å fylle igjen ravinedaler: – Hårreisende

Som et ledd i å få en nettoøkning i kommunens dyrkbare areal har utvalgsleder Øystein Østre (Sp) foreslått å fylle igjen flere av kommunens ravinedaler. Lokal MDG politiker reagerer på forslaget.