Tallet på førerkortbeslag i sommer er oppsiktsvekkende

49 sjåfører mistet førerkortet på grunn av fart denne sommeren. I fjor var det 17 førerkortbeslag av samme grunn.