Mistenker at bilfører hadde «smakt på varene» han hadde med seg i bilen

Først legevakt, deretter arresten på Grålum.