Klimagassutslippene i Spydeberg steg brått med 121 prosent trolig på grunn av én bedrift

Fra 2016 til 2017 steg klimagassutslippene i Spydeberg med nesten 23.000 tonn, en økning på godt over 100 prosent. Det skyldes en endring i rapporteringen fra én bestemt bedrift i kommunen.