Viltnemndleder Thor Erlend Heyerdahl i Marker frykter at ulven skal etablere seg i Østfold, står det å lese i avisen i dag 1. februar. Hva er årsaken til dette? Elgkvotene?

Hva er det som gjør at enkelte mennesker tror det er en rettighet å fylle fryseren med all elg som er i skogen? Å jakte er å høste av naturens overskudd, altså etter at ulv og andre rovdyr har tatt sitt.

I Hedmark prøvde sågar noen «kloke» mennesker å få utbetalt erstatning for alle de elgene som ulven tok – tro det eller ei! Da er det gått for langt! Enkelte mennesker opptrer så arrogante og grådige i sin iver etter jaktinteresser at de ikke ser annet enn seg og sitt!

Heyerdahl uttaler at «Marker er en kommune hvor en stor del av befolkningen bruker naturen flittig, noe som igjen gjør at man helst ser at ulven holder seg unna stedene der de ferdes». Hvem er det han sikter til? Jeg kjenner mange mennesker i Marker, Aremark og Rømskog som gjerne ser at det etablerer seg ulv igjen i Østfold.

Vi er svært mange over hele Østfold fylke som syns ulv og andre rovdyr er en berikelse når man ferdes i skog og mark. At enkelte jegere må ta sine forholdsregler ved å ikke slippe jakthundene løse under jakt burde være en selvfølge – det er mange som må innrette seg etter endringer i samfunnet.

Vi har i dag en altfor lav bestand av ulv, med et bestandsmål på tre fattige ynglinger per år. Til sammenligning har Sverige 10 ganger flere enn oss. Østfold er også innenfor forvaltningssonen for ynglende ulv, altså ulvesonen, som er ca. 5 prosent av Norges areal. Så hvis det er ett sted ulv burde kunne leve er det nettopp i Østfold!

Jeg håper Heyerdahl tenker seg om neste gang han ser ut til å uttale seg på vegne av en hel kommune. At en stor del av befolkningen bruker naturen flittig, er absolutt ikke synonymt med at den samme befolkningen vil ha ulven bort.