«At foreldre er passive, og rektorer feige, er beskyldninger uten grunnlag»

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevSmaalenenes Avis angriper igjen ungdommen i distriktet, med kraftige og alvorlige beskyldninger om latskap, passivitet, feighet og sløseri. Beskyldingene retter seg mot ungdommen selv, mot deres foreldre og mot de videregående skolene. Selv er jeg enig i at russetiden kan virke som bortkastet tid og penger, men det kan godt være at det er avstanden til min egen russetid som gjør at jeg ser på saken på en slik måte. En skal alltid være forsiktig med å påta seg rollen som samfunnets moralske beskytter, slik jeg mener Smaalenenes Avis gjør i gårsdagens leder.

LES OGSÅ: «Ungdom læres opp til å bli kandidater til Luksusfellen»

Jeg jobber som lektor ved Mysen videregående skole, hvor jeg daglig møter ungdommen som, ifølge Smaalenenes Avis, «starter russetida i hvert fall to år før eksamen». Hvor han henter denne informasjonen fra, kan jeg ikke forstå. Etter min mening er dagens ungdom lærevillige, høflige og ambisiøse. At de i tillegg er ungdom kan man neppe klandre dem for.

At foreldre er passive, og rektorer feige, er beskyldninger uten grunnlag. At argumentene åpner med «jeg synes», styrker ikke disse påstandene. Til informasjon er det et tett samarbeid mellom rektorer og elevråd, og rektorer og russestyret. Det er til stadighet fokus på psykisk helse, utenforskap, kropps- og prestasjonspress. Russetiden kommer tilsynelatende langt ned på lista over hva elevene ved den videregående skolen bryr seg om.

Foreldre som synes dugnadsarbeid, budsjett og regnskap er positive fritidssysler viser ikke av den grunn tegn på passivitet. Lokalavisen utøver ren moralisme når de skriver at de vet den sanne «verdien av penger og hvordan de skal bruke det fornuftig.» Hva som er fornuftig og meningsfull pengebruk er vel opp til hver enkelt å vurdere.

LES OGSÅ: – Ordene «det er russetid» er ikke en god nok unnskyldning for å oppføre seg helt dust

Videre kommer det igjen påstander om at alkoholforbruket blant ungdom er stigende og problematisk. Det er nok et ønske hos mange om mer edruelighet og mer læring i forbindelse med elevenes skolegang. Da er det gledelig at alkoholforbruket er nedadgående. Ifølge flere rapporter, blant annet fra Folkehelseinstituttet, begynner ungdommen å drikke senere i dag en for tjue år siden. I tillegg konsumeres det mindre og det drikkes ikke like hyppig, heller ikke sammenliknet med i andre land i Europa.

Jeg ønsker meg at Smaalenenes Avis, i stedet for å belære ungdom, foreldre og skoleansatte om pengebruk og fritidssysler, kan starte en debatt om hvordan man kan bidra til bedre læring og dannelse hos elevene. Kanskje russetiden kan kortes ned hvis det ikke er eksamen på den videregående skolen i det hele tatt? I stedet kunne en for eksempel hatt lengre skoleår med mer dybdelæring. Eksamensavvikling tar mye tid. Andre aspekter ved ungdomstiden, som kropps- og prestasjonspress, psykisk sykdom og ulike former for problematikk knyttet til sosiale medier, er langt mer bekymringsverdige for skolen i dag enn russetiden.

Jeg heier på ungdommen, og håper fokuset fremover kan være på en bedre skole.

LES OGSÅ: Elever setter i gang kampanje i kampen mot beinhardt press 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags