«Meg bekjent har jeg aldri sett en stilling som krever negerarbæ»

Ayaan Ibrahim synes politiet skal har ros for jobben de har gjort rundt saken om «negerarbæ». ARKIV

Ayaan Ibrahim synes politiet skal har ros for jobben de har gjort rundt saken om «negerarbæ». ARKIV Foto:

Av
DEL

MeningerDet er viktig å bruke et språk som er inkluderende i et samfunn som består av et mangfold. Den offentlige arena skal derfor være en trygg plass hvor alle individer skal kunne ferdes trygt, med visshet om at også de hører til.

Og det er nettopp av den grunn at man skal være seg bevisst på de holdninger man bruker i den offentlige sfæren. Jeg vil her påpeke at det er et skille på hjem/offentlighet.

LES MER: Kjører rundt med «Vi hjelper ælle. Utfører ælt i negerærbe!»: – Jeg er ingen rasist (SMAA+)

Med dette menes det at det er noe språkbruk som bør holdes bak lukkede dører, og ikke være en del av det offentlige rom.

Det er ingen som setter pris på stygt språkbruk, selv om det svært sjeldent er krenkende.

Å holde tunga rett i munn

Når man debatterer om noen kan eller ikke kan få si noe, sklir debatten helt ut av konteksten. Slik jeg vil bemerke her, og meg kjent, har vi ikke et språkpoliti som bøtelegger folk og fe for språklige uttalelser som ikke sømmer seg i det offentlige, ei heller er det noen som regulerer enkeltindividets utsagn i så henseende.

Det er derfor viktig å holde tunga rett i munn, og ikke blande kortene når man snakker om ulikt språkbruk. Det er nemlig ikke slik at noen har fått munnkurv, eller tvinges til å endre sitt språk.

LES MER: Leder for politiets forebyggingsenhet vil anmelde mannen bak neger-reklame (SMAA+)

Her handler det ikke om å ikke få si hva man vil, men å være ansvarlig nok, og tenke gjennom sine utsagn.

Dette er ikke ensbetydende med å få munnkurv.

Formulering

Det er klart det er viktig å være seg bevisst på at utsagn/uttrykk kan tolkes for seg selv, eller inn i en setning. Her er det derfor viktig å huske at det er feil å ta utsagn og ord ut av kontekst, og videre tolke de som om de er noe isolert.

«Vi hjælper alle. Utfører alt i negeræbe!», er et utsagn som skaper kilder til misforståelser og forståelser som blir tolket på bakgrunn av ulike oppfatninger, og ulik bruken av slike utsagn. Det siste vi trenger er kilder til frustrasjon, som er med på å slite på tilliten i samfunnet.

LES MER: Hele landet snakker om bilen til Ole-Petter etter at han ble politianmeldt for rasisme: – 90 prosent har vært positive (SMAA+)

Her er det derfor viktig å jobbe mot et felles mål for inkludering, og ikke opprettholde og reprodusere ekskluderende holdninger. Jeg tenker her at det viktigste man kan gjøre er å være en utøver av språket som på en så presis måte forteller hva som faktisk blir gjort av arbeid her.

Meg bekjent har jeg aldri sett en stilling som krever nægerarbæ, og ville hatt vanskeligheter med å formulere en god søknadstekst, da jeg ville eksplisitt ikke ha forstått hva det konkrete/spesifikke arbeidet egentlig var.

Godt politiarbeid

Ofte får politiet kritikk for «å ikke ha gjort en god nok jobb», og i denne anledning vil jeg rose politiet og det arbeidet de har gjort i denne saken.

LES MER: Ibrahim (25) om «negerærbe»-debatten: – Det er absolutt krenkende for noen

Dette har med å ta holdninger og verdier vi ønsker å fremme, opp og frem, og samtidig sende et signal om hva som faktisk ikke er greit å erklære i det offentlige rom. Jeg vil derfor minne på at politiet har gjort sin jobb. de har fulgt rasismeparagrafen.

Og her må man faktisk gi ros, nettopp fordi politiet håndhever loven, og gjøre nettopp det de er pålagt og betalt for.

Videre vil jeg presisere at omgivelser rundt saken og ulike konsekvenser som kommer ut av dette, vil bli avklart. En anmeldelse er ikke en endelig dom, og man må derfor ikke gå i skyttergraven for fort.

LES MER: Skal etterforskes av politiet – nå fjerner Ole-Petter den omdiskuterte reklamen

Videre som en kommentar så må spørsmålet her være om dette er en debatt som handler om ytringsfriheter, eller om det handler å beskytte grupper i samfunnet med mindre makt til å påvirke språket som brukes i det offentlige rom?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags