– Når det gjelder pendling mener jeg Arbeiderpartiet har minst troverdighet av alle

Av