«Det er ikke greit at kommunen har kastet bort 3 millioner kroner til badeprosjekt i Mysen på denne tomta»

Kjell-Harry Olausen

Kjell-Harry Olausen Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevFør valget i 2015 kom flere partier med Høyre i spissen med tre klare valgløfter:

Det skulle ikke innføres eiendomsskatt i valgperioden, det skulle bygges ny svømmehall i valgperioden og badet skulle finansieres i hovedsak gjennom salg av eiendommer og tilskudd.

I mitt leserinnlegg den 11. oktober 2018 etterlyste jeg svar på hva som har skjedd relatert til at alle valgløftene tydeligvis ikke er overholdt. Dette er snart 3 måneder siden, og svar fra kommunens side foreligger fortsatt ikke. Men saken bør ikke bli tiet ihjel da dette betyr mye for mange.

LES OGSÅ: Erik Unaas vil gi nødhjelp til svømmeklubben i dyp krise

Men jeg konstaterer følgende løftebrudd:

1. Det er innført eiendomsskatt.

2. Det er ikke igangsatt bygging av nytt bad.

3. Det er ikke foretatt eiendomssalg som forutsatt.

Som unnskyldning til innføring av eiendomsskatt ble det lovet at disse skattemidlene kun skulle benyttes til finansiering av nytt bad og eventuelt andre nye investeringer som ikke skulle ligge inne i kommunens ordinære investeringsbudsjett. Altså, ikke en krone av eiendomsskatten skulle gå til drift!

I tillegg fremsatte jeg spørsmål om hvor mye penger som var benyttet til prosjekt ny svømmehall i Mysen idrettspark.

LES OGSÅ: Østfoldbadet kan redde svømmetilbudet for 350 Eidsberg-elever: – Men vi har en utfordring

Altså, mine spørsmål var:

1. Hvor mye har kommunen fått inn gjennom eiendomsskatten så langt? 

2. Er noe av disse midlene lagt inn i drift?

3. hvor mange hundre tusen er benyttet til ingen nytte i Mysen idrettspark til nytt badeanlegg? 

4. Hvilke andre tiltak er finansiert gjennom eiendomsskatten?

5. Kan det forventes byggestart av nytt badeanlegg i løpet av 2019?

6. Er det inntekter av eiendommer som benyttes til dette formålet?

Det er ikke kommet noe svar fra kommunens side gjennom leserinnlegg, eller andre steder i Smaalenene Avis verken fra politisk eller administrativ side.

Det er opplyst at det er kommet inn cirka 41 millioner kroner fra eiendomsskatten så langt, og av disse er det satt av 20 millioner kroner til svømmehallfond, men dette er kun halvparten av innkomne midler. Så ser jeg at resten, cirka 21 millioner kroner benyttes til helt andre formål enn badeanlegg og nye investeringer. Disse midlene er i utgangspunktet benyttet til helt ordinære vedlikeholds formål og drift, noe som ikke var forutsatt i det politiske løftet. Her er det blant annet  satt av 3,5 millioner kroner til disposisjonsfond med fri bruk. Videre er pengene benyttet til vedlikehold av bygninger og ikt på skolene og ikke minst 2,1 millioner kroner til taksering og drift av eiendomskontoret? Dette er etter mitt skjønn bruk av eiendomsskatten utenfor lovet bruk fra politisk hold da flere av disse tiltakene normalt skal være ordinært vedlikehold av bygninger og anlegg, og som sådan skal ligge inne i vedtatt årsbudsjett. Men ved å benytte eiendomsskatten til ordinære vedlikeholdsutgifter, så er det frigjort midler til drift. Deler av eiendomsskatten er benyttet til drift, altså nok et løftebrudd.

LES OGSÅ: Askim dropper å gi 5 millioner kroner til badet i Mysen

Det som ikke er greit er at kommunen har kastet bort 3 millioner kroner til badeprosjekt i Mysen idrettspark på en tomt jeg med god kunnskap om grunnforholdene i dette området klart frarådet å tenke på som alternativ. Det ble ikke lyttet til, og kommunen gikk i gang med planlegging med eksterne konsulenter til en bokført kostnad på 3 millioner kroner. Så tilkommer et påslag med minst 500.000-700.000 kroner til interne lønnsutgifter med mer til administrasjon av prosjektet, det vil si at det her er benyttet 3,5 millioner kroner. La oss håpe at noe fortsatt kan benyttes av badekonseptet, men cirka 3 millioner kroner av eiendomsskatten er nok beklageligvis kastet unødig bort til ingen nytte. Til orientering ligger det i kommunens arkiv rundt ni rapporter knyttet til grunnforholdene på Måsan (inklusive Mysen idrettspark) som klart konstaterer meget vanskelige grunnforhold med store dybder til fjell, altså et unødig sløsing med eiendomsskatten. Her har politikerne med Høyre og Venstre i spissen på ført kommunen store kostnader til ingen nytte.

Når det gjelder finansiering gjennom eiendomssalg så er det ikke solgt eiendommer i perioden så langt som kan bidra til finansiering av nytt bad.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags