Jålete? Nei, snarere den usminkede sannheten om gågata

JA TIL GÅGATA: Lise Rognerud og Marit Fredheim.

JA TIL GÅGATA: Lise Rognerud og Marit Fredheim.

Av
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

MeningerI et leserinnlegg 13. desember er Kathrine Hestø Hansen indignert over at posisjonen i Askim bystyre stemte for å bruke 5 mill. til oppgradering av gågata. Satsingen ligger i økonomiplanen som også Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen har stemt for, men nå er den blitt «jålete», så de vil fjerne beløpet fra investeringsbudsjettet og overføre pengene til drift ved å opprette nye stillinger i omsorgssektoren.

Etter å ha lest innlegget, forundrer det oss at opposisjonen ikke protesterte da rådmannen la fram sin plan om å redusere driftsutgiftene. Hvis det ikke tas grep, vil vi om få år være i Robek.

Administrasjonen har forstått alvoret og startet et prosjekt de har kalt «Morgendagens Askim 2» der de jobber med å redusere driftsutgiftene. Ingen av partiene i posisjonen ønsker innføring av eiendomsskatt, så vi støtter rådmannen i arbeidet med å holde økonomien i balanse.

Selv om rådmannen i sitt budsjettforslag hadde foreslått å ta ut en del satsinger for å finne dekning for nedgangen i eiendomsskatteinntektene, gikk partiene i posisjonen inn for å bevare stillinger som sikrer tidlig innsats i skolen, habilitering/rehabilitering og skolehelsetjenesten ved å bruke såkalte frie midler. Likeledes gikk vi for å innføre aktivitetsplikt for mottakere av sosialstønad under 30 år. Og la oss minne om at Løkenenga bofellesskap for demente vil stå klart for innflytting neste år. Vi satser faktisk på omsorg her i Askim.

Vi mener det er riktig å bruke 5 mill. på gågata, og at det må gjøres nå. Gågata trenger virkelig et løft.

Kathrine Hestø Hansen skriver at gata må graves opp igjen når det skal bygges i Guderudparken, derfor må prosjektet utsettes. Det er feil, noe virksomhet Teknikk, service og eiendom bekrefter.

Eventuelle skader må rettes opp av utbygger. Sentrumsutvikling er viktig, og vi må følge de planene som er lagt for å skape gode møteplasser i Askim. Uansett er det viktig å skille mellom drift og investering. Å blåse opp budsjettet ved å opprette nye stillinger for så kanskje å måtte fjerne dem etter et år fordi man ikke finner nye midler, kan skade mer enn det gavner.

Jålete? Nei, snarere den usminkede sannheten om gågata.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags