Gå til sidens hovedinnhold

«For å erstatte tapte oljeinntekter, må vi tenke enda mer ut over egne grenser»

Artikkelen er over 6 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norske bedrifter som vil lykkes må tenke internasjonalt. Flere Østfoldbedrifter har allerede gjort det. Enda flere bør gjøre det. Det vil bli nødvendig!

Dersom bedriften du leder eller arbeider i skal møte framtidig konkurranse er internasjonalisering viktig. Norsk næringsliv er i omstilling. For å erstatte tapte oljeinntekter, må vi tenke enda mer ut over egne grenser.

Rett nok er Østfold samlet sett et fylke med vesentlig eksport. I fjor ble det eksportert varer og tjenester til en verdi av 12,3 milliarder kroner fra fylket vårt. I Østfold er de store industribedriftene vesentlige eksportører hvor kjemisk industri har en høy andel. Bedrifter i Halden er blant landets mest internasjonale hvor prosessindustrien har stor betydning. eSmart Systems AS er eksempel på en nyetablering knyttet til næringsklyngen Smart Energi Markets i Halden. Selskapet har på kort tid etablert 40 kompetansekrevende arbeidsplasser og de har satset internasjonalt fra dag en.

Askim Frukt- og Bærpresseri AS er et annet eksempel på en tradisjonsrik næringsmiddelbedrift som satser internasjonalt. De opplever en økt etterspørsel fra Tyskland, Japan og Kina etter produkter basert på rene naturlige bær.

Vokser mer

Internasjonalisering gjør bedriftene mer innovative, noe som igjen styrker deres posisjon i de internasjonale markedene. I Stortingsmelding nr. 29 (2014-2015) om globalisering og handel, pekes det på at land som har hatt høy vekst, også i betydelig grad har økt internasjonal handel. Forskning viser at bedrifter som internasjonaliserer seg, ofte også vokser hjemme. Internasjonal eksponering er med på å øke bedriftenes ambisjoner i markedet. Og like viktig: Jo tidligere bedriftene tenker internasjonalisering, jo bedre. Gründere som vil vokse må tenke internasjonalisering fra dag én!

Mer enn eksport

Internasjonalisering er mer enn eksport. Det handler vel så mye om å finne samarbeids – og utviklingspartnere ute og tilføring av ny kompetanse. Bedrifter med internasjonale ambisjoner trenger å lære fra og med de beste.

På landsbasis fikk i fjor 3.500 norske bedrifter bistand fra Innovasjon Norge til å posisjonere seg internasjonalt. Ser vi bort fra lån til landbruket, var 60 prosent av lånetilsagnene som Innovasjon Norge ga i fjor knyttet til internasjonalisering. 35 bedrifter fra Østfold benyttet seg av muligheten til å få råd, innsikt og profilering i markedene de satser i.
Et eksempel her er den nystartede teknologibedriften Tiny Mesh AS i Moss som har benyttet de internasjonale tjenestene til Innovasjon Norge for å bygge kompetanse og få fotfeste ute i markeder som India.

Norge forlite

Endringene innen olje- og gassektoren gjør at Norge nå går fra særstilling til omstilling. 

Mange av bedriften som må omstille seg er spesialiserte vekstbedrifter som sikter inn mot nisjer i markedet. Da er det norske markedet for lite. Det er eksempelvis begrenset hva vi selv kan spise av sjømat.

Skal bedriftene vokse, må de satse og lykkes internasjonalt. Noen ganger kan også utflagging av produksjon bli nødvendig. Men så lenge bedriften forblir i Norge vil den likevel bidra til sysselsetting, verdiskaping og kunnskapsutvikling.  For å styrke konkuranseevnen ute vil mange tjene på å inngå i et nettverk eller være en del av en felles klyngesatsing. I et lite land som Norge blir vi raskt for små globalt, men sammen kan vi tilby mer. Det vet

Fredrikstad-selskapet Dignio AS, som i sin internasjonale satsing innen velferdsteknologi har brukt deltakelse i nettverksklynger som Oslo Medtech til å utvikle selskapets markeder både hjemme og ute. Blant annet har de deltatt på internasjonale kompetanseprogram i både Europa og USA, og søkt nye markedsmuligheter med andre bedrifter.

Må løfte blikket

Etablering i et nytt marked er både kostbart og risikofylt. Mangel på kunnskap om markedet, språk, jus og forretningskultur er også utfordrende.

Innovasjon Norge skal være en døråpner som kobler norske bedrifter med kunder, partnere og kunnskapsmiljøer i viktige vekstmarkeder for norsk næringsliv. Vi har i tillegg kunnskap om rammebetingelsene til samtlige norske eksportmarkeder globalt.

I en stadig mer globalisert verden er det svært viktig at vi løfter blikket ut over de regionale og nasjonale grensene. Det handler enkelt sagt om å skape nye virksomheter og dermed arbeidsplasser som sikrer velferden vår. Derfor trenger vi flere som satser lokalt og samtidig tenker stort og internasjonalt.

Kommentarer til denne saken