Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det: "Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt. Barn som skulle hatt hjelp, fikk det ikke. Bekymringen ble lagt i skuffen."

– I dette tilsynet har vi sett at for mange kommuner svikter når det gjelder å gripe inn i tide, og med rett kompetanse, for å forhindre at barn må leve med grov omsorgssvikt, sier assisterende direktør Jo Kittelsen i Helsetilsynet til NRK.

Helsetilsynets gjennomgang baserer seg på Fylkesmennenes tilsynsrapporter fra 57 barnevernstjenester i tillegg til egenvurderinger fra 114 barnevernstjenester.

I 49 av de 57 barnevernstjenestene som ble undersøkt av fylkesmennene, ble det funnet svikt i betydningen lovbrudd og/eller forbedringsområder. I 97 av de 114 barnevernstjenestene der ansatte vurderte eget arbeid konkluderte de selv med svikt