Stadig flere villsvin kommer inn i Norge fra Sverige. Nå ønsker Mattilsynet å trappe opp jakten på arten, som defineres som uønsket.

– Vi forholder oss til den til enhver tid tilgjengelige informasjon om jaktuttak og anslått forekomst av villsvin, og dette er grunnlaget for at Mattilsynet mener at tiltakene bør vurderes for å øke avskytningen av villsvin betraktelig, utdyper fagdirektør Ole-Herman Tronerud ved Mattilsynet til Nationen.

De siste fire sesongene har det vært en dobling i antall felte villsvin i Norge. Om lag 450 dyr ble felt i 2020/21. Imidlertid anslår Mattilsynet at man burde felt minst 664 i forrige jaktsesong for at ikke bestanden skulle øke.

Villsvin er definert som en fremmed art, og jakt er derfor tillatt hele året. Ikke bare gjør villsvin stor skade i hager og på jordbruksmark. Det fryktes også at arten kan spre alvorlige sykdommer, som afrikansk svinepest, og arten regnes derfor som en trussel for svinehold.

(©NTB)