Veivesenet hadde onsdag kontroll av trafikken som kom på E18 utenfor Ørje. Der var det flere sjåfører som fikk påpakk.

Et vogntog med en laftet hytte ble stoppet i kontroll. Lastsikringen og lastsikringsutstyret var så dårlig at lasten hadde flyttet seg. Lasten måtte flyttes tilbake og sikres bedre før videre kjøring.

Veivesenet reagerte også på en tømmerbil som kom inn på kontrollstasjonen. Greiner var stikkende ut langs sidene. Dette gjorde det slik at vogntoget ble for bredt. Fører måtte ut med saga å kappe greinene før videre kjøring, opplyser veivesenet.

Det ble også stoppet flere vogntog med dårlig lastsikring, måtte utbedres før videre kjøring.