40 prosent av skogen til storgård ble vernet, men grunneier har ingen sure miner over «tapt skog»

Artikkelen er over 3 år gammel