Nett- og svenskehandel truer de lokale butikkene – slik klarer denne forretningen å overleve

Svenskehandel og nettbutikker er en sterk konkurrent for lokale butikker. Derfor må de tilpasse seg.