I denne bygda er de unge mer på skjerm enn unge ellers – kollektivtilbudet får bunnkarakter

KJENNER SEG IGJEN: 10.-klassingene  Julia Andersen (t.v.),  Nicklas Skjolden og Maren Johnsen blat gjennom Ungdata-undersøkelsen for Marker. De nikker gjenkjennende til konklusjonen om at skjermbruken blant de unge i Marker er skyhøy.

KJENNER SEG IGJEN: 10.-klassingene Julia Andersen (t.v.), Nicklas Skjolden og Maren Johnsen blat gjennom Ungdata-undersøkelsen for Marker. De nikker gjenkjennende til konklusjonen om at skjermbruken blant de unge i Marker er skyhøy. Foto:

Unge i Marker er fornøyd med det meste. Bare ikke kollektivtilbudet.

DEL

MARKER: En spørreundersøkelse gjennomført blant grensebygdas ungdomsskoleelever avdekker at hele 65 prosent synes at kollektivtilbudet er dårlig (52 prosent sier svært dårlig og 13 prosent nokså dårlig). Bare 19 prosent synes kollektivtilbudet er bra.

Leder i elevrådet, Maren Johnsen, nikker gjenkjennende til tallene.

– Du kommer deg jo ikke noe sted. Du er i Marker og blir i Marker. Uten en snill mamma og pappa som kan skysse deg med bil, har du ikke mulighet for å komme deg noe sted, sier hun.

LES OGSÅ: Lotta (20) sluttet med sosiale medier:– Det er for å utfordre meg selv og fokusere på andre ting

PRESENTERER: Stian Overå, i KoRus-Øst presenterer rapporten i kommunestyret.

PRESENTERER: Stian Overå, i KoRus-Øst presenterer rapporten i kommunestyret. Foto:

Godt forhold til foreldrene

Det er Ungdatasenteret i samarbeid med KoRus – Øst som har utarbeidet rapporten etter en spørreundersøkelse. Spesialrådgiver Stian Overå trekker ut fire funn som de mest oppløftende for Markers del.

  • De unge har gode relasjoner til sine foreldre. 95 prosent svarer bekreftende på at «foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er og hvem jeg er sammen med i fritida".
  • Høy score på vennskap.
  • Veldig bra skoletrivsel. 93 prosent svarer at de trives på skolen.
  • Mange er med på trening eller deltar i organiserte fritidsaktiviteter. 66 prosent svarer ja på dette spørsmålet på landsbasis, i Marker er prosentandelen 78.

De tre 10.-klassingene vi møter på Marker skole bekrefter at mange er aktive på fritiden. Maren Johnsen er med på Ungdommens kulturhus (UKH), Nicklas Skjolden spiller fotball, mens Julia Andersen trener agility med hunden sin tre gangeri uka.

LES OGSÅ: Undersøkelse avslørte at mange Askim-ungdommer sliter psykisk – nå tar skolen grep

Mange er ensomme

Da Overå la fram rapporten i kommunestyret tirsdag, pekte han også på tre obs-felter, der Marker-tallene er noe mer bekymringsfulle:

  • Skjermbruk (telefon og pc) er høy, faktisk en god del over landsgjennomsnittet. 67 prosent av Marker-ungdommene bruker mer enn tre timer foran skjerm daglig, i landet totalt er andelen på 57 prosent.
  • Ensomhet. 31 prosent av Markers unge sier de er plaget av ensomhet, landsgjennomsnittet er på 20 prosent.
  • Tilfredshet med skolen har gått litt ned siden forrige undersøkelse i 2017. Da sa 55 prosent seg fornøyd med skolen, nå havnet tallet på 49 prosent.

Bra skoletrivsel, men lav tilfredshet med skolen kan høres ut som en selvmotsigelse, men elevene tror misnøyen med det skolemessige er knyttet til dårlige lokaler.

– Skolen er jo nokså gammel, gangene litt mørke, så jeg tror omgivelsene kan ha litt å si. Heldigvis har doene blitt pusset opp, sier Nicklas.

At mange er på skjerm overrasker dem ikke.

– Det er ingen hemmelighet at de fleste sitter med telefonen ganske så ofte – både i friminuttene og etter skolen. Det går mest i sosiale medier, Netflix og Viaplay. YouTube er vi nok ikke så mye inne på som før, sier Maren Johnsen.

15 prosent har vært fulle

Rapporten avdekker at røyking er helt ut på ungdomsskolen. Det er heller ikke mange som snuser. Bare 2 prosent av de spurte Marker-elevene (8.-10. trinn) svarte at de røyker daglig/ukentlig. I 2014 var tallet 6 prosent. For snusing har prosentandelen gått ned fra 9 til 3 prosent. Bruken av alkohol endrer seg lite. 15 prosent oppgir at de har vært fulle i løpet av siste år, i 2014 var tallet 16 prosent.

– Vi merker lite til drikkepress. Du er ikke ukul om du velger å si nei, sier Maren.

– Noen steder har det oppstått en trend med at du ikke blir invitert på fest dersom du ikke drikker?

– Det har vi aldri hørt om her.

REKTOR: Lite i rapporten overrasker rektor Mona Søbyskogen.

REKTOR: Lite i rapporten overrasker rektor Mona Søbyskogen. Foto:

Pubertetsutslagene kommer tidligere

Rektor Mona Søbyskogen sier at det er lite i rapporten som overrasker henne.

– Den viser det samme bildet som kom fram i UngData-undersøkelsene i 2014 og 2017. Mobbing (11 prosent i Marker, 13 prosent i Norge) kommer vi ikke utenom hos oss heller, men det hjelper å ha fokus på det. Vi har i dag flere tiltak for læringsmiljøet på mellomtrinnet enn i de øverste klassene. Pubertetsutslagene kommer tidligere enn før, for deretter å roe seg litt. Jeg kan jo også nevne at vi i disse dager jobber med en skisse over uteområdet og ønsker for et bedre utemiljø.

Artikkeltags