Gunvall blir sjikanert når han kjører på veien – mener det er andre som ikke kan trafikkreglene

Gunvall Andreassen (78) har det svart på hvitt at han skal kjøre på venstre side av veien med sitt hjelpemiddelkjøretøy. Likevel opplever han at bilister nesten meier ham ned.