Stadig færre fugler hekker i dette vannet – nå skal forskere finne ut hvorfor

GJØLSJØEN: Lars Kristian Selbekk, vannområdeleder for Haldenvassdraget, speider utover Gjølsjøen. Nå skal forskerne prøve å finne ut hvorfor enkelte fugleslag har mindre hekking i dette naturreservatet enn tidligere.

GJØLSJØEN: Lars Kristian Selbekk, vannområdeleder for Haldenvassdraget, speider utover Gjølsjøen. Nå skal forskerne prøve å finne ut hvorfor enkelte fugleslag har mindre hekking i dette naturreservatet enn tidligere. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Siden 1990-tallet har fugleeldoradoet Gjølsjøen i Øymark hatt nedgang i hekkende fugl. Nå skal forskere prøve å finne ut hvorfor.

DEL

MARKER: Ifølge en oversikt utarbeidet av biolog Ingvar Spikkeland ved Haldenvassdragets kanalmuseum er det særlig toppdykker, toppand, sothøne og til en viss grad sivhøne som har gått tilbake i antall.

Lars Kristian Selbekk, vannområdeleder for Haldenvassdraget, opplyser at nedgangen av tilgjengelig zooplankton/dyreplankton kan være en mulig årsak. Dette er viktig mat for fugler. Nå er disse muligens i tilbakegang, trolig forårsaket av en kombinasjon av endret fiskesammensetning, en økning av vannplanten hornblad (som dekker stadig mer av bunnen i det grunne vannet) samt økende mengder av slimalgen gonyostemum semen.

LES OGSÅ: Mannen bak denne sladden knuste egg i flere reir ved Ørje – nå er han politianmeldt

(Saken fortsetter under bildet)

Toppdykker. FOTO: Bjørn Aksel Bjerke *** Local Caption *** Toppdykker. FOTO: Bjørn Aksel Bjerke

Toppdykker. FOTO: Bjørn Aksel Bjerke *** Local Caption *** Toppdykker. FOTO: Bjørn Aksel Bjerke Foto:

Båt i lav fart

Forskere fra NMBU (Universitetet på Ås) skal i uke 34 (19.-23. august) gjennomføre en to dagers undersøkelse. De skal sette garn i Gjølsjøen og bruke ekkolodd. I tillegg skal de elfiske fra båt. Undersøkelsene skal i hovedsak gjøres på sørsiden av fylkesveien som deler Gjølsjøen i to. De skal bruke båter med elmotor på 4 hestekrefter. Marker kommune har gitt dispensasjon til at båtkjøring med påhengsmotor kan gjennomføres. Elmotoren er lydløs og båten skal brukes i lav fart.

– I løpet av sommeren og høsten vil det gjennomføres flere artsundersøkelser med støtte fra Fylkesmannen og gjennom en masteroppgave på NMBU, påpeker Selbekk.

Tidligere sedimentundersøkelser i Gjølsjøen viser at algen gonyostemum semen trolig har hatt utbredelse i vannet fra tidlig på 1900-tallet.

– Hvilke tiltak er det mulig å sette inn?

– Det kan bli snakk om fjerning av vannplanter og mudring. Men helt eksakt vet vi ikke ennå. Det hele avhenger av artsundersøkelsene.

LES OGSÅ: Ruth Kristin (33) oppdaget mange døde gjedder i naturreservat: – Tragisk

Ingen sammenheng med fiskedød

Ifølge Selbekk har forskningsprosjektet ingen sammenheng med fiskedøden i Gjølsjøen som ble oppdaget i vinter.

– At blant annet flere gjedder strøk med, skyldtes ganske sikkert at de gjennom vinteren fikk for lite oksygen i det grunne vannet. Vannområdet jobber opp mot Miljødirektoratet og Fylkesmannen for å se på mulige restaureringstiltak, forklarer Selbekk.

Gjølsjøen naturreservat er et våtmarksområde som ble vernet i 1992. Området har en spesiell og dyregeografisk interessant hekkefuglfauna. Sjøen er også et viktig trekkområde og det er satt opp et observasjonstårn i det sørvestlige hjørnet. Et nytt tårn ble bygget i nordvest i nærheten av gården Lømbo i 2009. Reservatet dekker et areal på 1.198 dekar, hvorav ca. 211 dekar er landareal. Vannet er grunt, med største dyp 4,2 meter i den sørlige delen. Den nordlige delen er bare 1,7 meter på det dypeste, ifølge Wikipedia.

Avstanden fra Ørje til veien som deler Gjølsjøen i to er cirka 4 kilometer.

Artikkeltags