MARKER: Uttrykket er velkjent, og et kurs i Marker sist uke satte ekstra lys på problemstillingen. Barnehagene i bygda deltok på kurset «Mitt Valg» etter invitasjon fra Lions-klubben i Marker.

Et fyrverkeri

Dette er et undervisningsprogram i sosial og emosjonell kompetanse. Det har vist seg viktig å komme inn med slike opplegg allerede på barnehagetrinnet. Kursleder Janne Lindberg leverte ifølge Arne Dehli i Marker Lions et fyrverkeri av et foredrag og skapte stor begeistring blant de 45 deltakerne fra barnehagene. Nå gleder de seg til å ta i bruk opplegget på sine respektive arbeidssteder.

Angst og mobbing

– Vi hører om en problematisk verden for barn og unge, om overgrep, angst og mobbing. Å komme tidlig inn i barns liv med kunnskap om vold, både fysisk og psykisk sådan, er noe av bakgrunnen for opplegget, understreket kursholderen.

– Det er viktig å lære barna respekt for andre, men også respekt for seg selv og sin kropp.