MARKER: Ordfører Kjersti Nythe Nilsen (Ap) sier at hun selv er innstilt på å redusere til 19 representanter, men at 21 også vil være greit.

– Vi er jo ingen stor kommune, så en reduksjon vil være riktig. Egentlig skulle vi gjort dette før inneværende periode, men da var vi for sent ute. Vedtaket må gjøres året før et valg, påpeker hun.

LES OGSÅ: Setter av 2 millioner, men ikke én bok kommer ut. (Heldigvis)

Hva vil det spare inn i kroner og øre?

Gruppeleder for største opposisjonsparti (Senterpartiet), Sylvia Brandsrud, synes reduksjon er riktig, men hun har ikke tatt stilling til om 19 eller 21 vil være rett.

– Jeg savner en opplysning i sakspapirene om hvor mye en reduksjon vil spare kommunen for i kroner og øre, sier hun.

Rådmann Tove Skadsheim sier til Smaalenenes Avis at beløpet er vanskelig å beregne, da det avhenger noe av hvilke verv den enkelte represenatnt vil ha ved siden av å sitte i kommunestyret. Men i økonomiplanen er et redusert kommunestyre lagt inn med en årlig besparelse fra 2020 på 100.000 kroner.

Kommuneloven har ingen øvre grense for antall medlemmer i kommunestyret. Men det settes minstekrav til antall medlemmer ut ifra kommunens innbyggertall. Med sine 3.567 innbyggere må Marker ha minst 11 representanter i kommunestyret.

En eventuell reduksjon vil tre i kraft fra høsten 2019. Saken kommer opp i kommunestyret tirsdag. Den fremmes uten innstilling fra rådmannen.

LES OGSÅ: Krigsbarnet fra Finnmark som ble Marker-entusiast

Vanskeligere å rekruttere

Rådmannen påpeker i saksutredningen at det er krevende å være lokalpolitiker ved siden av annen jobb. Rekruttering av politikere er vanskeligere enn før. Å gå ned i antall representanter kan bidra til at det i framtiden fortsatt er mulig å få satt sammen et engasjert og dedikert kommunestyre.

Kommunelovens krav til antall medlemmer er disse:

  • Ikke over 5.000 innbyggere: Minst 11
  • Over 5.000, men ikke over 10.000 innbyggere: Minst 19
  • Over 10.000, men ikke over 50.000 innbyggere: Minst 27
  • Over 50.000, men ikke over 100.000 innbyggere: Minst 35
  • Over 100.000 innbyggere: Minst 43

FAKTA:

Kommunestyrenes størrelse i Indre Østfold:

Askim 35

Eidsberg 35

Marker 25

Spydeberg 21

Trøgstad 21

Skiptvet 21

Hobøl 21