MARKER: I kommunestyret tirsdag ble reduksjonen enstemmig vedtatt. Noen av dem som inntok talerstolen var innom 19 representanter som et mulig antall, men det hele landet på 21. Det betyr at Markers kommunestyre får samme antall representanter som Spydeberg, Hobøl, Trøgstad og Skiptvet. I Eidsberg og Askim har kommunestyrene 35 representanter.

LES OGSÅ: – Reagerer sterkt på at det er nedsatt et utvalg hvor kvinnerepresentasjonen er fraværende

Rett antall demokratisk

– 21 blir et riktig tall, konstaterte Morten Bakker (Ap) – Da kan representantene fordeles på de tre utvalgene (formannskap, plan- og miljøutvalg samt oppvekst- og omsorgsutvalg) på en demokratisk måte med sju i hvert utvalg.

Sylvia Brandsrud (Sp) ønsket å få opplyst hvor mye en reduksjon til 21 vil spare kommunen for i kroner og øre. Ifølge økonomisjef Anne Kari Grimsrud vil besparelsen trolig ligge på rundt 100.000 kroner.

LES OGSÅ: Byttet ut ribba på juleavslutningen

Bekymret for den politiske bredden

Bjørn Borgund (V) prøvde å få representantene til å utsette avgjørelsen til høsten, slik at man kunne få en grundigere gjennomgang. Det fikk han ikke gehør for.

– Det er et demokratisk problem hvis den politiske bredden ikke får leve. Med en stor bredde vil folk alltid finne en kanal for å få gitt uttrykk for sin oppgitthet, sitt sinne, sin glede, sin overbevisning, sa han.

I sin saksutredning pekte rådmannen på at rekruttering av politikere er vanskeligere enn før. Å gå ned på antall representanter kan bidra til at det i framtiden fortsatt er mulig å få satt sammen et engasjert og dedikert kommunestyre.