MARKER: Seniorrådgiver/veterinær i samfunnsmedisinsk enhet ved Helsehuset, Turid Fredriksen, antar at det dreier seg om blågrønnalger. Nå er badesesongen så godt som over, men allerede tidlig i august gikk Helsehuset ut og frarådet små barn å bade dersom man observerte grønne flak i overflaten eller framtredende grønnfarge på vannet.

LES OGSÅ: Så mange båter passerte gjennom slusene i Haldenkanalen i fjor

Kan gi kløe og utslett

Vann bør ikke svelges. Kontakt med vannet kan gi kløe og utslett hos enkelte. Hunder og husdyr bød ikke bade eller drikke av vannet, lød rådene som Marker kommune gjengir på sin hjemmeside.

– Forklaringen på algeoppblomstringen er en sommer med langvarig varme. Når blågrønnalger først begynner å blomstre, vil man gjerne se algeoppblomstring så lenge temperaturen i vannet holder seg høy, påpeker Fredriksen.

– Forskjellige typer blågrønne alger kan produsere toksiner med ulik giftighetsgrad. Vann som inneholder høye konsentrasjoner av toksinproduserende alger, kan være skadelig ved svelging eller innånding. I Norge er det ikke kjent at mennesker har blitt forgiftet av vann med toksinproduserende blågrønne alger. Hvis ømfintlige hudområder kommer i direkte kontakt med blågrønnalger, kan hudirritasjon forekomme.

(Saken fortsetter under bildet)

 

LES OGSÅ: Vil ha boliger langs vassdraget

Mest i Ørjeelva

Miljøvernkonsulent i Marker kommune, Ann Kristin Halvorsrud, sier at så godt som hele Haldenvassdraget er rammet, men konsentrasjonene er desidert størst i Ørjeelva.

– Også i Øymarksjøen og Rødenessjøen kan blågrønnalgene observeres, men mest i stillestående viker, sier hun.

Hein Hoogstad bor i kanalbåt rett ved Ørje sluser og har aldri sett Ørjeelva så grønn som nå.

– Det skyldes ganske sikkert temperaturene vi har hatt denne sommeren. Og at vi har hatt veldig lite regn. Dermed har det blitt lite utskiftning av vannmassene.

(Saken fortsetter under bildet)

 

Fem-seks centimeter tykk suppe

– På det verste var den grønne suppa fem-seks centimeter tykk. Jeg vet ikke hvordan fisken takler dette, men algebeltet er neppe heldig for fiskens mulighet til å ta opp surstoff. Endene svømmer tvers igjennom denne suppa, i hvert fall når slusenabo Kåre Jensen kommer med brød til dem. Jeg tror ikke dette er så farlig. Det er bare naturens måte å reagere på. Så snart vi får regn og utskifting av vannmassene, regner jeg med at den grønne suppa forsvinner igjen, sier han.

Den grønne elva har vakt atskillige reaksjoner på sosiale medier, og en av kommentarene (fra en Ørje-dame) lyder slik: "Har en kajakk jeg ikke tør å bruke i elven. Grøsser ved tanken på kantring, for det kan jo tross alt skje".