Må ha bru for å komme seg ut til øy – men mangler avtale

Viksøya: Viksøya innerst i Østre Otteidvika er tett bebygd med hytter. Mellom øya og fastlandet er det 15 meter på det smaleste.

Viksøya: Viksøya innerst i Østre Otteidvika er tett bebygd med hytter. Mellom øya og fastlandet er det 15 meter på det smaleste.

Artikkelen er over 2 år gammel

Hytteeiere på Viksøya i Stora Lee er avhengig av en flytebrygge for å komme seg ut til øya om vinteren. Problemet er at brygga ikke er godkjent.

DEL

MARKER: Sundet er 15 meter bredt, og flytebrygga er 6x2,5 meter med landgang på hver side. Leideren plasseres i sundet om vinteren og fjernes om sommeren. Den har ligget ute i flere sesonger. Brygga har avløst tidligere ordning med taubåt.

Gjennom isen

Ifølge hytteeierne har det vært flere tilfeller der folk har gått gjennom isen på vei ut til hyttene sine. En bru/brygge er derfor helt nødvendig.

I høst ble hytteforeningen gjort kjent med at en brygge krever tillatelse av kommunen. En slik søknad er nå sendt, men kommunen vil ikke uten videre gi tillatelse.

Kommunen påpeker at hytteeierne på øya må ha en skriftlig avtale med grunneieren. (Hyttene er festetomter). Først da kan kommunen behandle saken.

Tillater ikke ferdsel

Ifølge kommunens sakspapirer har grunneier ikke gitt sin tillatelse. Eiere av to fritidseiendommer inne på odden påpeker videre at de ikke tillater ferdsel over sine tomter.

Etter klage fra hytteforeningen hadde plan- og miljøutvalget saken til behandling i sitt siste møte. Men utvalget avviste klagen og viser til at det må foreligge avtale med grunneier.

Artikkeltags