Synes eiendomsskatten er urettferdig for hus på bygda

PÅ BYGDA: Dette er huset til Lars Oscar Sæther. Nytt og moderne, men beliggende midt ute på bondebygda i Stiklekroken, 12 kilometer sør for Ørje.

PÅ BYGDA: Dette er huset til Lars Oscar Sæther. Nytt og moderne, men beliggende midt ute på bondebygda i Stiklekroken, 12 kilometer sør for Ørje.

Artikkelen er over 3 år gammel

Markers eiendomsskatt slår urettferdig ut for hus ute på bygda sammenlignet med Ørje-hus. Det mener Øymark-mannen Lars Oscar Sæther.

DEL

MARKER: Nå har han sendt klage på eiendomsskatten for sin egen bolig i Volenveien i Øymark (cirka 12 kilometer sør for Ørje). Han ber om at taksten settes ned.

Taksten på hans ganske nye bolig er satt til 1.970.000 kroner. Eiendomsskatten han må ut med per i dag er på 7.880 kroner i året.

Urimelig

Marker innførte eiendomsskatt i fjor. Kommunen har valgt å ta utgangspunkt i ligningsgrunnlaget for å regne ut markedspris for boligen. Det er dette han setter spørsmålstegn ved.

I sitt brev til kommunen påpeker Sæther at taksten på huset hans ikke fortoner seg urimelig sammenlignet med andre nye boliger i Stikle-kroken.

LES OGSÅ: Ikke bli skremt om du ser en av disse traskende rundt på tomta

«Ser man på nye boliger i og rundt Ørje sentrum, har disse en høyere markedsverdi enn husene i eksempelvis Øymark, men har likevel samme eller lavere eiendomsskatt. Det er dette jeg synes virker urimelig», påpeker han.

Ifølge Sæther kan man ikke bare se på byggeår og kvadratmeter for å regne ut markedsverdi ute på bygda.

Ved vannkanten

«Når jeg ser på listene som er skrevet ut 1. mars 2016 fra marker.kommune.no undres jeg veldig over hvorfor eiendommer med mer sentral beliggenhet i Ørje sentrum og omegn – som også er lettere å selge enn vår bolig – ikke har høyere grunnlag for utregning av eiendomsskatt enn vårt hus har», heter det i brevet.

Sæther merker seg at en bolig bygd helt nede ved vannkanten på 2000-tallet har et skattegrunnlag på 1,3 mill. kroner. Sett i lys av dette finner han det underlig at skattegrunnlaget for hans egen bolig er satt en halv million høyere.

LES OGSÅ: Her sitter ordførerne sammen: Lover null eiendomsskatt og at ingen mister jobben

«Huset vårt er muligens et nyere og større hus, men jeg er helt sikker på at det huset jeg refererte til har en langt høyere markedsverdi enn vårt hus, og det er tross alt markedsverdien som skal sette grunnlaget for eiendomsskatten», konkluderer han.

FAKTA:

  • Kommunestyret i Marker har vedtatt at skatteetatens formuesgrunnlag skal ligge til grunn ved verdifastsetting av boliger.
  • Andre kommuner sender takseringsfolk rundt til hver eneste bolig i kommunen for å bestemme takst.

Artikkeltags