Vil vite hva som gjøres for å unngå en Bergens-ulykke i lokale barnehager

GRIMSBY BARNEHAGE: Marker kommune har ingen tilgjengelige ressurser til å styrke grunnbemanningen med vakt for sovende barn.

GRIMSBY BARNEHAGE: Marker kommune har ingen tilgjengelige ressurser til å styrke grunnbemanningen med vakt for sovende barn. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Nylig døde et barnehagebarn i Bergen etter kvelning i en barnevogn. Hva gjøres for å sikre at dette ikke skjer i Marker?

DEL

MARKER: Det var Tove Granli Foss (Sp) som stilte spørsmålet under spørretimen i Marker kommunestyre tirsdag. Hun viste til mye fokus i mediene etter dødsulykken i Bergen, der et barn ble hengende i en stropp i barnevognen. Barnet ble funnet i bevisstløs tilstand og døde senere på sykehus. Ulykken i Bergen skjedde da barnet var lagt til soving i vogn ute.

Ordfører Kjersti Nythe Nilsen (Ap) bygde sitt svar på opplysninger fra barnehage- og skolefaglig rådgiver. Rådgiveren har bedt om et skriftlig tilsyn hos alle barnehagene i Marker basert på en risikoanalyse av situasjonen. Denne vil komme i februar.

I svaret fastslås det at det er barnehageeiers ansvar å sørge for nødvendig sikkerhet rundt barna. I svaret heter det videre:

«Flere kommuner pålegger sine barnehager sovevakt. Dette vil være en drøfting internt når det gjelder Grimsby barnehage (kommunal). Imidlertid har vi ivaretatt dette ved byggingen av ny barnehage gjennom sove-/hvilerom. Dette er noe de private barnehagene også kan ta opp til drøfting med sine eiere».

Når det konkret gjelder sovevakt, framgår det av svaret at Marker kommune ikke har tilgjengelige ressurser til å styrke grunnbemanningen.

Artikkeltags