40 år på 40 minutter ga 40.000 til barn og unge som trenger en hjelpende hånd

Lions Club Marker har sine helt egne entertainere. Det kommer barn i lavinntektsfamilier til gode.