Flybilder forteller om lite hogst – nå blir området til naturreservat

Barbro Kvaal og Tore Haugerud er de berørte grunneierne når 2.400 dekar med skog blir til naturreservat nordvest i Marker.