De to kommunene har samarbeidet det siste året. 8. desember vedtok kommunestyret i Marker at samarbeidet formaliseres.

– Det samme gjorde et enstemmig kommunestyre i Skiptvet, opplyser ordfører Anne-Grethe Larsen (Sp).

Marker blir dermed vertskommune for et felles NAV-kontor mens Skiptvet blir samarbeidskommune. Begge kommunene beholder dagens lokaler.

Felles NAV-kontor trer i kraft fra 01. mars 2021 under navnet NAV Skiptvet og Marker.

Les også: Marker vil samarbeide mot syd og vest: – Men det er ingen krise å stå alene

Ville se avtalen

I Marker ønsket Karen Eg Taraldrud (H) imidlertid at samarbeidsavtalen skal legges fram for kommunestyrene slik at politikerne formelt kan vedta avtalen før den trer i kraft. Men flertallet gikk inn for rådmannens innstilling som sier at den skal legges fram som en vedtak-sak.

– Mer faglig robuste

De to kommunene har hatt felles NAV-leder siden 1. januar i år. Marianne Hermanseter skal fortsatt lede det felles Nav-kontoret fra 1. mars 2021. Samtidig skal de lokale tilbudene i Marker rådhus og i Meieribyen i Skiptvet bestå.

– Hvilke fordeler er det med et felles, administrativt kontor?

– Vi blir mer faglig robuste. Etter vedtaket om et felles Nav-kontor for de to kommunene, kan også de ansatte i Skiptvet behandle Marker-saker og omvendt, forklarer hun.

– Blir åpningstidene endret etter sammenslåingen?

– I Skiptvet er fortsatt kontoret åpent to timer hver tirsdag og torsdag. Som følge av koronasituasjonen, er det ingen drop in i publikumsmottaket i Marker. Der må publikum avtale tid i forkant. Hvordan dette blir etter pandemien, må vi vurdere. Uansett ser vi at stadig flere velger digitale kanaler framfor fysisk oppmøte, opplyser Hermanseter.