– Jeg har drømt om å jobbe i FN siden jeg gikk i 8.-klasse.

I dag går hun i 2.-klasse på videregående skole og drømmen er bevart. Hun forteller at hun vil jobbe med noe meningsfullt og lykkes med det.

– Jeg syns det virker spesielt spennende å jobbe i FN. Det har et nyttig formål og man jobber for en god sak. Jeg har også et veldig sterkt ønske om å jobbe utenlands, og ønsker en jobb som innebærer å hjelpe andre, sier Berger Steen.

Var i Tanzania

– Høsten 2019 var jeg i Tanzania, og på denne turen fikk jeg se hvordan organisasjoner arbeider for å hjelpe barn og unge. Det inspirerer meg å se at det nytter og hjelpe og hvor takknemlige de blir for støtte og hjelp.

Hun presiserer at hun ønsker å jobbe med å hjelpe u-land. FNs-bærekraftsmål er også noe Berger Steen legger vekt på. Arbeidet de gjør med å sikre alle mennesker de samme rettighetene er viktig mener hun.

– God utdanning, stoppe klimaendringer og samarbeid er viktig for meg. Utdanning er spesielt viktig for at landet i fremtiden skal kunne forbedre seg. I tillegg er det de unge som er fremtiden og med god utdannelse kan de få kunnskapen til å komme seg ut av blant annet fattigdom. Klimaendringene er viktig med tanke på at vi trenger å stoppe og få kontroll på det, for at fremtidens generasjoner skal ha en klode å leve på. Sist, men ikke minst er samarbeid essensielt for at verden sammen skal kunne nå målene. I den krisen som har rammet verden nå, kommer det tydeligere fram hvor viktig samarbeid er, siden problemet går på tvers av landegrensene. For å stoppe krisen en man nødt til å hjelpe hverandre og spesielt de landene som mangler ressurser, sier trøgstingen.

Hun fortsetter med å si hun har spesielt tro på ungdommen fordi de er mer mottakelig for endring og har et mer åpent sinn.

Oppfylle drømmer

– Planene mine er å ta master i rettsvitenskap (jus). Det finnes ulike valgmuligheter og Utenriksdepartementet (UD) samarbeider med FN og tilbyr ulike veier for å få jobb i FN. For eksempel rekrutteringsprogram for unge profesjonelle eller praktikantstillinger og hospitantstilling i New York, som et semester under studiene dine. Praktikantordningen tilbys også ved andre ambassader og delegasjoner, forteller Berger Steen.

I dag spiller hun håndball og interesserer seg spesielt for rettslære og matte på skolen. I tillegg er hun opptatt det som skjer lokalt og globalt rundt i verden, og hun liker å holde seg oppdatert. Selv, synes hun det er spennende å tenke på fremtiden og se om hun vil komme til å oppnå det hun drømmer om.

Realitetsorienterer elevene

Kenneth Jansen (50) jobber som karriereveileder på Askim videregående skole. Dette innebærer at usikre elever kommer til ham for råd og hjelp til hva slags utdanning de trenger til karrierene de ønsker seg.

– Det er mange som kommer til meg for å snakke om drømmene sine, sier Jansen.

Dette synes han er bra. Han har erfart at mange også snakker med venner og familie når det kommer til usikkerheten rundt karrierevalg.

– Det hender jeg må stille litt kritiske spørsmål til hva utdanningen til elevenes drømmejobb innebærer, men jeg vil for all del ikke ta fra noen drømmene deres, sier Jansen.

Han forklarer at jobben hans gå ut på å veilede, og at det til slutt er elevene selv som bestemmer hva de velger å gjøre.

– Jeg hadde en gang en elev som ville bli astronaut, dette synes jeg hørtes gøyalt ut, jeg vet ikke hvordan det gikk, sier Jansen.

Han synes også at det er kult å høre om unge menn på videregående skole som ønsker å bli barnehagelærere.

– Vi trenger flere menn i omsorgsyrker og i jobber med barn, sier Jansen.