En mannlig yrkessoldat i 20-årene er i Eidsivating lagmannsrett frikjent for å ha drept en tiur med kniv i øvingsfeltet Rena-Leir 20. mars i 2020.

Ifølge lagmannsretten er knivdrapet på tiuren objektivt sett et brudd på naturmangfoldloven og viltloven, men retten har kommet til at soldaten handlet i nødverge. Mannen ble i Østre Innlandet tingrett i januar idømt 10.000 kroner i bot, samt 5.000 kroner i sakskostnader, for tiur-drapet, men anket dommen.

Ifølge mannens forklaring gikk han gjennom skaren i en myr da han og vennene forsøkte å forlate området, og fikk panikk da tiuren kom mot ham. Han skal ha veivet kniven foran seg og traff dermed fuglen i hodet.

Retten stilte seg tvilende til nødvergeforklaringen til mannen og la vekt på at han er yrkessoldat og dermed trent for å holde hodet kaldt i kritiske situasjoner.

Det var en offiser fra Rena Leir som meldte fra om saken til politiet.

(©NTB)