Lokalavisen skriver at Indre Østfold kommune (IØK) mangler 30 sykepleiere og at ingen har søkt stillinger på Løkentunet.

Det mangler både faste ansatte og vikarer og det utelukkes ikke at tallet kan være enda høyere. I tillegg mangler det mer enn 20 vernepleiere.

Dette er en meget alvorlig situasjon for pasienter på våre institusjoner og i hjemmebaserte tjenester – ja det er en kritisk situasjon. Det er også kritisk for alle de ansatte som jobber turnus og som skal fylle de tomme vaktene.

Det er også tankevekkende at administrasjonen ikke informerer politikerne om denne alvorlige personellmangelen, men at saken går direkte til lokalavisen.

Det er enkelt å informere de valgte politikerne i kommunen før saken sendes til avisen.

Denne informasjonen om mangelen av sykepleiere kom kun noen få timer før dagens kommunestyremøte, hvor det hadde vært naturlig og gi slik informasjon.

Jeg etterlyser hva administrasjonen har gjort av tiltak i forkant av et slikt oppslag? Dette kom ikke fram i avisintervjuet.

Jeg stiller spørsmål til hvordan har disse stillingene blitt gjort kjent? Jeg regner med at stillingene er utlyst? Slike stillingsannonser bør også annonseres i lokalaviser i Sverige og Finland. Vi har tidligere god erfaring fra Askim da vi fikk inn flere sykepleiere fra nabolandene.

Dersom det er riktig at sykepleiere vil jobbe i Marker så må de vel også kunne arbeide i vår kommune. Veien fra Sverige til Ørje og videre til Mysen og Askim er ikke lang.

Kommunen bør tilby hybel/leilighet slik at ansatte kan pendle til IØ for en turnusordning innen kort tid.

KrF ønsker en god eldreomsorg for syke og gamle til det beste for de som trenger det mest.

Da trenger vi bemanning innen helse- og eldreomsorg, og vi må søke bredt for å tiltrekke oss den nødvendige arbeidskraften.

Dette problemet må løses raskt – vi må bli i stand til å tiltrekke oss nødvendig bemanning slik at syke og eldre får den omsorgen de trenger.