– Å bosette flyktninger er noe av det viktigste Norge gjør nå. Aldri før har det kommet så mange flyktninger til Norge på så kort tid. I løpet av tre måneder har vi bosatt like mange som vi har bosatt gjennom de siste fire årene, sier direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Libe Rieber-Mohn.

Det er over fire måneder siden krigen i Ukraina brøt ut, og i etterkant har nærmere 16.000 ukrainere flyktet til Norge. Bosettingen ut i norske kommuner har tatt sin tid, men nå har flere begynt å få en plass å bo. Det er også rapportert at flere har valgt å reise tilbake til hjemlandet etter å ha oppholdt seg i Norge.

Raskere prosess

IMDi har i flere uker sluppet ferske tall på hvor mange flyktninger som har blitt bosatt i Norge.

Så mange har blitt bosatt i Indre Østfold-distriktet:

  • Indre Østfold: 109
  • Marker: 7
  • Skiptvet: 5

Frode Forfang er direktør i UDI. Han innrømmer at bosettingen av ukrainere har tatt sin tid, men sier at prosessen har bedret seg.

– Nå har vi systemene og rutinene på plass, slik at vi kan fortsette rask behandling av flyktninger som har kollektiv beskyttelse, sier Forfang.

Til nå har flyktninger blitt bosatt i over 300 kommuner i Norge.

– Vi opplever enorm bosettingsvilje hos kommunene, og vi tar i bruk kommuner av alle størrelser og over hele landet for å bosette flyktninger raskt. Det er viktig at bosettingsviljen holdes oppe, sier Rieber-Mohn fra IMDi.

Legger ned mottak

I slutten av juni fortalte Paal Diskerud i Ostra Consult AS at det lokale mottakssenteret Edwin Ruud Hospitality skulle legges ned. Færre ukrainske flyktninger ankommer Norge. Derfor legges flere akuttmottak ned. Driften på Elvestad vil fortsette som tidligere.

Årsaken er, ifølge UDI, at antall mottaksplasser som ble opprettet, viser seg å være for mange i forhold til antall flyktninger som til nå har ankommet Norge.