Er toget på riktig spor?

Den 11. desember åpner endelig Blix-tunnelen som frakter oss ca. 11 minutter raskere mellom Ski og Oslo S enn i dag, noe som er etterlengtet for de fleste togpendlere fra Follo og Østfold.

Forhåpentligvis vil togfremføringen på strekningen heller ikke lenger være basert på å ligge bak et forsinket lokaltog som stopper på alle stasjoner. Det kan være duket for en mer forutsigbar pendling til Oslo S.

Men der stopper også reisen vår, bokstavelig talt! Mange pendlere må deretter bruke den innsparte reisetiden på å bytte til tog som tar pendlere videre til Nationaltheatret og Skøyen. Enda mer utfordrende blir hjemreisen hvor du må sørge for å komme tidsnok til Oslo S for ikke å måtte vente 1 time til neste tog.

Begrunnelsen for at R22 fra Rakkestad/Mysen ikke lenger kan gå til Nationaltheatret og Skøyen begrunnes med manglende kapasitet i Oslo-tunnelen. Allikevel er det togstrekninger som får en økning i antall avganger gjennom samme tunnel. Og ja, vi vet det er trangt om sporene.

Om 1 år er det lagt opp til over 400 avganger gjennom 6 forskjellige toglinjer gjennom Oslo-tunnelen i retning Lillestrøm eller Sandvika. Østfoldbanen vil bare ca. 230 avganger fordelt over 2 toglinjer. R21 fra Moss vil det kommende året ha endestasjon på Oslo S, men vil fra desember 2023 igjen kunne kjøre gjennom Oslo-tunnelen.

Tar vi i tillegg med 12 flytog i timen i rushtiden, ofte med godt under halvfulle tog, og totalt ca 200 avganger i døgnet, samt noen godstog og fjerntog, så skjønner vi godt hvorfor pendlere i Follo og Østfold fint må stå igjen på perrongen.

Nei, takk! Pendlere fra Follo og Østfold forventer nå at noen andre linjer må klare å vike 1-2 tog i timen gjennom Oslo-tunnelen slik at det man ikke fjerner strekninger for pendlere i dag, slik forslaget for R22 Rakkestad/Mysen er. Hvem melder seg frivillig til å snu noen av sine togavganger på Oslo S?

En annen stor og gledelig nyhet er at Rakkestad øker fra 4 til 18 tog mandag til fredag, som binder vår region tettere sammen. Dette bringer oss forhåpentligvis et steg nærmere tog hele veien til Sarpsborg via Østre linje. Altså en rundbane som vil kunne samle hele Østfold!

Men pendlere med skarpe øyne kan også se nye utfordringer i hverdagen. Bl.a. vil ikke togene lengre stoppe automatisk på Slitu, men man må melde i fra. Det samme gjelder reisende på Heia og Eidsberg stasjon.

For togene som skal snu på Mysen stasjon vil det kun være 7 minutter fra ankomst fra Oslo til avgang tilbake mot Oslo. Denne snutiden er kun mulig å oppnå på en dag «alt går på skinner». På Oslo S vil snuttiden være 10 minutter før togene skal en tur til Ski. Denne korte snutiden vil fort kunne skape ekstra forsinkelser som forplanter seg gjennom reisedøgnet. For på Østre linje er vi jo ikke alltid kjent med at «alt går på skinner».

La oss få toget, og arbeidsveien vår, på skinner. NÅ trenger vi signaler på at vi fra neste rutetabell i desember 2023 kan få en god og forutsigbar tog opplevelse på Østre Linje, for dette er mulig å løse dersom man ikke velger å stå på bakbeina.

Vi stiller også bekymring for at tog over Østre linje etter 2026 må kjøre langs den gamle toglinjen mellom Ski og Oslo S, da togtrafikken er sagt å være såpass krevende at det ikke vil være mulig for R22 å krysse over til Blix-tunnelen. En ny påkobling for ØL er ikke estimert å stå ferdig syd for Ski før i 2031.

Vi håper og ber om at Østre linje blir prioritert slik at vi sammen kan prioritere tog fremfor bil.