Mange østfoldinger tok påskehandelen i Sverige onsdag:– Utrolig skuffende

Tolletaten, politiet og Heimevernet har registrert en betydelig økning av østfoldinger som har krysset grensa for påskehandelen på onsdag.