Mange gravide er bekymret – og særlig ett spørsmål går igjen

Mange gravide er ekstra bekymret for hvordan fødetilbudet er under korona-krisen. Særlig lurer de på fars situasjon.