Leonora Helgestad (19) er avgangselev på Askim videregående skole. På mandag fikk hun et møte med eksamen som ikke stod til forventningene.

– Jeg måtte vente lenge før jeg fikk tilgang til eksamensoppgavene. Alle i klassen hadde samme problem, og flere kom seg ikke inn før klokka var halv elleve, forteller Helgestad.

Elevene fikk ifølge Helgestad ekstra tid for å kompensere for tiden det tok å vente på å få tilgang til oppgavene. Likevel er hun ikke fornøyd i ettertid.

– Elever i Møre og Romsdal fikk velge å forlate skolen eller å sitte og vente til de fikk tilgang til eksamensoppgavene. Dette er ikke rettferdig med tanke på at elever over hele landet hadde samme problem, men ikke fikk samme tilbud, sier Helgestad.

– Dette er første gang siden pandemien at elever skal opp i eksamen. Det å annulere eksamenskarakteren til et visst antall elever vil sette oss på ulikt grunnlag når det kommer til studiepoeng for å søke på høyskoler og universitet. Det er urettferdig, mener Helgestad.

Søkte om å annulere

Viken fylkeskommune skrev i en pressemelding mandag at de prøvde å få mandagens eksamen i Viken annulert.

– Viken fylkeskommune ba i dag Utdanningsdirektoratet vurdere om eksamen bør annulleres for alle som følge av dagens tekniske problemer. Det er kun Utdanningsdirektoratet som kan annullere eksamen. Vi forholder oss til svar fra Utdanningsdirektoratet: “Vi vurderer at det ikke er grunnlag for å annullere dagens eksamen. Som kommer frem i media, har Møre og Romsdal valgt å avlyse eksamen. Møre og Romsdal har hatt lokale nettverksproblemer hele dagen, og dermed vært i en annen situasjon enn andre fylkeskommuner.”

Tirsdag sier Viken fylkeskommune at de vil prøver å få eksamen annulert for noen elever.

– Vi sender nå søknad om annullering for de elevene som ble sendt hjem fra eksamen mandag 22. mai. Det er svært viktig at de får like muligheter til videre utdanning framover når deres eksamen ikke lot seg gjennomføre i det hele tatt, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Jan Helge Atterås i Viken fylkeskommune i en pressemelding.

Men det gjelder ikke for elever ved Mysen eller Askim videregående skole. Søknaden, som sendes denne uken, gjelder for 397 elever fra Hønefoss videregående skole og Ringerike videregående skole som 22. mai skulle avlegge eksamen i norsk hovedmål eller andre varianter av norskfaget ved AKA Arena på Ringerike. Her oppsto det lokale problemer med nettverket, i tillegg til de nasjonale problemene med Utdanningsdirektoratets påloggingssystem. Det var tilsvarende utfordringer som medførte at eksamen for elevene i Møre og Romsdal ble annullert.

–Vi håper på raskt svar fra Utdanningsdirektoratet slik at de elevene det gjelder får en avklaring, sier Atterås.

Det søkes både om annullering av eksamen og dispensasjon fra kravet om antall eksamener på vitnemålet. Dette innebærer at elevene ikke får ny eksamen, men får en egen merknad på vitnemålet. Det betyr at vitnemålet da er godkjent og elevene kan søke om videre utdanning på vanlig måte.

På grunn av de store tekniske problemene med eksamenssystemet, ba Viken fylkeskommune Utdanningsdirektoratet vurdere om eksamen over hele landet burde annulleres, men dette ble ikke tatt til følge. Det er kun Utdanningsdirektoratet som kan annullere eksamen på grunnlag av formelle feil ved gjennomføringen.

Elever som ikke er omfattet av søknaden som nå sendes, men som vurderer å klage på eksamensgjennomføringen, gjør dette til sin lokale skole. Skolene må avvente nærmere informasjon om hvordan disse skal håndteres.

Utdanningsdirektoratet har informert om at de i løpet av denne uken vil sende ut informasjon om hvordan andre eventuelle søknader om annullering skal håndteres. I forkant vil Utdanningsdirektoratet, gjennom en undersøkelse som er sendt ut til alle skolene, danne seg et bilde av hvilke nasjonale og lokale utfordringer skolene har opplevd.