Malefirma økte omsetningen med 2,6 millioner kroner